ZAHTJEV ZA OTVARANJE KORISNIČKOG RAČUNA ZA FIZIČKE OSOBE

Administrativni podaci

Ime:

Prezime:

Adresa:

Poštanski broj:

Mjesto:

JMBG:

Telefon:

Telefax:

Osnovne usluge

Pristup internetu:

Web prostor tipa
www.zadar.net/korisnik

MB       Dodatni prostor za > 10 MB

Ftp prostor tipa
ftp.zadar.net/korisnik

MB       Dodatni prostor za > 10 MB

Ostale usluge

Mailing lista:

članova      Broj članova za > 300

Autoresponder:

adresa

Stalni priključak:

kb/s


Komentar:
-npr. željena e-mail adresa
(moguće domene su :
moj-mail.net
duje.net zadar.net volim.to)

  

Početna stranica ZadarNet-a.
Internet na ZadarNet-u.
Ponuda usluga ZadarNet-a.
Prijava za ZadarNet.
Prijava za fizičke osobe.
Prijava za pravne osobe.
Promjena korisničke lozinke.
Provjera utrošenog vremena.
Grafičko oblikovanje ZadarNet-a.
www.ultra.hr